Klasskassan - Mer detaljer gällande Klasskassan

Nyheter om Klasskassan

Senaste nyheterna om Klasskassan

Här samlas alla viktiga nyheter om klasskassan och hur man kan fylla på sin klasskassa. Även nyheter om kalssresor och samla in pengar till skolan kommer finnas att läsa om här.