Klasskassan - Mer detaljer gällande Klasskassan

Fördelar med att sälja till klasskassan

Fördekar med att sälja till klasskassan

Det finns mycket positivt och många fördelar med att ha en gemensam klasskassa så att alla barnen har en gemensamt mål.

  • Klassandan stärks av att planera en gemensam skolresa.
  • Att ha ett tydligt mål i klassen som alla samarbetar för att uppnå är en underbar känsla.
  • Klassandan stärks mycket av att ha en gemensam klasskassa.
  • Barnen har själva successivt tjänat ihop pengarna och ingen behöver lägga upp kontanter för att följa med på skolresan.