Klasskassan - Mer detaljer gällande Klasskassan

Lättsålda produkter

Lättsålda varor till klasskassan

Vissa produkter är lättsålda men kanske inte ger så mycket vinst per vara och andra produkter kan vara svårare att sälja men intäkten till klasskassan är så mycket större. Nedan listas de produkter som oftast ger bäst vinst till er klasskassa per arbetad timme.